21 sierpnia 2021

Kapituła FZŚ Region Katowice


POWRÓT DO GALERII

 

21 sierpnia 2021r. odbyła się XII kapituła wyborcza naszego regionu. Mszy św. przewodniczył asystent narodowy o.prof.dr.hab. Zdzisław Gogola OFMConv, który w czasie homilii przypomniał, na czym polega właściwe sprawowanie władzy oraz zachęcił do odważnego i odpowiedzialnego podejmowania funkcji. Kapitułę poprowadziła delegat Przełożonej Generalnej s. Joanna Berłowska- narodowa radna ds. formacji.


W wyniku głosowania wyłoniono skład nowej rady:
przełożona regionu- s. Ewa Ochman,
zastępca- s. Magdalena Lipowicz,
sekretarz- s. Dorota Skolik,
skarbnik-s. Urszula Chajduga,
radny do spraw formacji- s. Julia Niemiec,
radny do spraw Rycerzy i Młodzieży Franciszkańskiej- s. Małgorzata Szymaszek,
radny do spraw charytatywnych i gospodarczych- br. Krzysztof Kaliński,
radni- s. Sylwia Młynarczyk, br. Tomasz Gajewski

 

 

POWRÓT DO GALERII