28 listopada 2021
Niedziela Powołaniowa w Bazylice Św. Wojciecha w Mikołowie


POWRÓT DO GALERII
 

Przeżywamy rok jubileuszowy 800 lat Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Czas radosnego świętowania jest też czasem do refleksji nad swoim powołaniem. W niedzielę 28 listopada 2021r. wspólnota miejscowa FZŚ za zgodą ks.prob. Grzegorza Borga zaprosiła na uroczystą Mszę św. powołaniową o godz. 9.00 asystenta regionalnego o.Macieja Kucza OFM z Tych. Eucharystii przewodniczył ks.Łukasz Cnota w koncelebrze z o.Maciejem OFM, który przybliżył temat powołania. Mówił o: ,,odbudowywaniu duchowego kościoła głosząc Ewangelię świadectwem swojego życia. Przytoczył słowa papieża Franciszka, że franciszkanie świeccy są częścią kościoła wychodzącego, czyli tego, który wychodzi do drugiego człowieka. I ty bracie i siostro, przyodziewając  duchowy uniform budowniczego, pomożesz odbudowywać we wspólnocie dzisiaj Kościół.”

 Wspólnota wraz z pocztem sztandarowym wzięła czynny udział w Liturgii Słowa. W tym dniu dziękowaliśmy Panu Bogu za dar świadectwa, za siły w pokonywaniu swoich słabości, prosząc o nowe powołania. Słowami ,,Bóg zapłać” dziękujemy o.Maciejowi OFM za bardzo wyczerpujący i ciekawy temat powołania.

s. Lidia Balcarek

przełożona wspólnoty miejscowej

 

 

POWRÓT DO GALERII