16-19 marca 2023

Rekolekcje FZŚ Regionu Katowice u Sióstr Służebniczek


POWRÓT DO GALERII
 

Rekolekcje FZŚ w Regionie Katowickim.

Rada Regionu Katowickiego sesje rekolekcyjne rozpoczęła w Wielkim Poście. W dniach od 14 do 19 kwietnia 2023 r. w Panewnikach u ss. Służebniczek. Frekwencja dopisała, uczestnikami byli również tercjarze z Regionu Rybnickiego i Bielsko­ – Żywieckiego. Pod opieką i prowadzeniem o. Mirona Góreckiego OFM, asystenta regionalnego, uczestnicy rekolekcji mogli głębiej wchodzić w tajemnice tego świętego czasu.
             Tematem refleksji były grzechy główne i cnoty. Różaniec, liturgia godzin, sakrament pokuty i pojednania na stałe wpisane w program rekolekcyjny towarzyszyły odnowie i wzrostowi duchowemu wspólnoty, zaś szczytem modlitwy każdego dnia była Eucharystia.
             Ubogaceni i odnowieni wróciliśmy do domów i do swoich obowiązków oczekując Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

 

POWRÓT DO GALERII