13 czerwca 2023

Spotkanie wspólnot FZŚ okręgu tyskiego w dzień św. Antoniego -Tychy


POWRÓT DO GALERII
 

Dzień świętego Antoniego u o.o. Franciszkanów w Tychach, jest zawsze okręgowym dniem skupienia i braterskiej jedności. W tym dniu odbyła się adoracja z nabożeństwem ku czci św. Antoniego.

Zgromadzeni na obchodach dnia zostali niejako obdarowani lilią, którą to przypisuje się wielu świętym w tym i św. Antoniemu z Padwy czy też Lizbony (obie nazwy miejscowości są dopuszczalne i nie ma pomiędzy nimi sprzeczności.

Na zakończenie został poświęcony chleb świętego Antoniego, który potem rozdano wiernym oraz lilie. Następnie zostały uczczone relikwie świętego w sposób osobisty, poprzez ucałowanie. Całość zamknęło braterskie spotkanie przy stole.

Tego roku wspólnie z tercjarzami okręgu tyskiego świętowała wspólnota tercjarzy z Piaska, którzy przybyli wraz ze swoim proboszczem ks.Grzegorzem Stephan. Mszy Świętej przewodniczył o.Emil Pacławski OFM, a Słowo Boże wraz z pięknym kazaniem wygłosił o.Salomon Duplicki OFM.

 

Ku czci świętego Antoniego zostało odśpiewane responsorium z poniższym refrenem:  

Prysną więzy, ścichną fale; wróci moc i znikną szkody, Antoniego; gdy wytrwale błagać będą stary młody.

 

Pokój i Dobro

br. Jakub Krupa OFS

 

POWRÓT DO GALERII